Producten

Teamcoaching & Leiderschap
Deze diensten vormen de kern van Myriat Organisatie Ontwikkeling . Myriat richt zich enerzijds op het verwerven van inzicht en vaardigheden en anderzijds op het ontwikkelen van effectiviteit van de deelnemers. Wij begeleiden veranderingen op het vlak van visie, missie en gedrag.  Lees meer….

Trainingen
In groepssessies begeleiden wij het aanleren van vaardigheden, ontwikkelen en oefenen van nieuw gedrag en het werken met persoonlijke effectiviteit in de groep. Hiervoor ontwikkelen wij telkens maatwerktrainingen. Lees meer….

Medewerkers tevredenheidsonderzoek gedaan en nu?
Een programma waarin medewerkers onder begeleiding met de uitkomsten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek in de slag gaan met het MT om verbetervoorstellen te maken die een beter effect zullen hebben  dan die het MT kan maken.
Resultaat zijn verbetervoorstellen met een groot draagvlak onder de medewerkers, medewerkers die over de grenzen van hun functies hebben gewerkt en een MT dat heeft ervaren dat medewerkers tot meer in staat zijn dan ze normaal van elkaar zien; cultuurdoorbrekend!
Lees meer…

Coaching en individuele begeleiding
Coaching  is een effectieve manier om te werken aan persoonlijke ontwikkeling en aan persoonlijke vragen. Het vormt de kern van Myriat Persoonlijke Ontwikkeling.
Lees meer….

Opstellingen werk
Een familieopstelling is een heel krachtig middel om je inzicht te geven in onbewuste verbanden die je hebt met mensen uit jouw omgeving. Het laat je ook de effecten ervan ervaren. Lees meer…. 

Shiatsu 
Shiatsu is een Japanse drukpunt massage techniek die door de kleding heen wordt gedaan. De technieken worden gecombineerd met Traditionele Chinese Geneeswijzen. Lees meer….