Trainingen

Maatwerk

Elke training wordt op maat op de vraag van de klant gemaakt. Natuurlijk putten wij uit een rijke ervaring en is maatwerk altijd een compilatie uit bestaande trainingen.

 

Vaardigheidstrainingen
Gesprekstechnieken
Functioneringsgesprek
Beoordelingsgesprek
Slecht nieuws gesprek
Feedback
Conflict hanteren
Effectiviteitstrainingen
Individuele effectiviteit
Assertiviteit
Presenteren
Resultaatgericht werken
Klantgericht werken
Projectmatig werken
Gedragstrainingen
Rationele EffectiviteitsTrainingen
Transactionele Analyse
Systeem Opstellingen 
Samenwerken

Teamontwikkeling
Effectief samenwerken
HEART-trainingen (Highly Effective, Affective Resultdriven Teams)

LeiderschapBeginnend leidinggeven
Situationeel leidinggeven
Coachend leidinggeven
Loopbaanbegeleiding

Klik hier om een afspraak te maken.