Wedden dat we winnen!

Medewerkerstevredenheidsonderzoek gedaan en nu?

Een programma waarin medewerkers met de uitkomsten van het medewerkerste-vredenheids-onderzoek aan de slag gaan om verbetervoorstellen te maken die een beter effect zullen hebben  dan die het MT kan maken.
Resultaat zijn verbetervoorstellen met een groot draagvlak onder de medewerkers, medewerkers die over de grenzen van hun functies hebben gewerkt en een MT dat heeft ervaren dat medewerkers tot meer in staat zijn dan ze normaal van elkaar zien.
Het effect op een volgend medewerkerstevredenheidsonderzoek is altijd positief met dit programma

Het programma bestaat uit: –          een gezamenlijke bijeenkomst waarin de thema’s worden bepaald waar verbeterpunten op geformuleerd moeten worden.

–          Vervolgens wordt er per thema één werkgroep van 8 tot 10 mensen geformeerd. Die werkgroepen gaan onder leiding van een procescoach vier tot vijf keer met elkaar aan de slag om de verbeterpunten uit te werken.

–          In de tussentijd begeleid dezelfde procescoach het MT in een bijeenkomst om met hen ook een aantal verbeteronderwerpen te formuleren.

–          Als laatste is er een gezamenlijke bijeenkomst waarin de werkgroepen hun verbetervoorstellen presenteren, toelichten en verdedigen.
Uiteindelijk heeft het MT altijd het laatste woord; zij bepalen welke voorstellen worden geïmplementeerd.

 Klik hier om een afspraak te maken.

Cijfers en feiten:
De doorlooptijd van dit programma is ongeveer vier maanden.
Tijdsbelasting voor de deelnemers is in die periode ongeveer 5 dagen in totaal.
Uitgaande van vier werkgroepen kost een dergelijk traject € 30.000,- excl. Btw reis en verblijfskosten.
Voor die prijs hebben 40 medewerkers en het MT een kortdurend intensief cultuurontwikkelingstraject doorlopen waarin de tevredenheid en betrokkenheid van de deelnemers is toegenomen; per deelnemer komt dat neer op € 670,-.